The good life is the ideal of a genuinely human life.
This ideal assumes that a human being requires knowledge
and freedom for his or her full development.

 

Pro Vita Bona

Free publications (polish)

Reading room

Monthly

Nowoczesna Myśl Narodowa (1)

Monthly

Nowoczesna Myśl Narodowa (2-3)

Adam Wielomski

Nacjonalizm wobec problemu Europy

Our new book

The enemies
of the nation state

Researching for an answers about the political future
of Europe, about chances of survival of nation states
in a progressive cosmopolitan European environment
associated with the freemasonry liberal ideology.

Buy now

Stay informed

Subscribe to our Youtube education channel

Our mission

Mission

The mission of our foundation is to build a culture
of good life and entrepreneurship among children,
adolescents and their parents.

Name

The name of the foundation - Pro Vita Bona Research
Institute - refers to the classic concept of a good life.

Idea

A good life is the ideal of a truly human life. This ideal
assumes that man needs knowledge and freedom
for his full development. Knowledge, to get to know his nature.
Freedom, to be able to direct yourself and shape your surroundings to be in accordance with its nature.

Aim

The aim of the Foundation is to promote
knowledge about human nature, about our potential,
about our possibilities. The goal of the Foundation
is to show the conditions that must be met for this
potential to be actualized.

Summation

In a word: the Foundation's goal is to create a culture
based on truth, integrity, responsibility and entrepreneurship
by creating educational programs for children,
adolescents and adults, as well as working to implement appropriate system solutions.

Misja

Misją fundacji jest budowanie kultury
dobrego życia i przedsiębiorczości wśród dzieci, młodzieży, a także ich rodziców.

Nazwa

Nazwa fundacji – Instytut Badawczy Pro vita bona – nawiązuje do klasycznej koncepcji dobrego życia.

Idea

Dobre życie to ideał życia prawdziwie ludzkiego. Ideał ten zakłada, że człowiek do swojego pełnego rozwoju potrzebuje wiedzy i wolności. Wiedzy, aby poznawać swoją naturę. Wolności, aby móc tak pokierować samym sobą oraz ukształtować swoje otoczenie, by było zgodne z jego naturą.

Cel

Celem Fundacji jest propagowanie wiedzy o naturze człowieka, o tkwiącym w nas potencjale, o naszych możliwościach. Celem Fundacji jest pokazywanie warunków, które muszą zostać spełnione, żeby ten potencjał się zaktualizował.

Podsumowując

Jednym słowem: celem Fundacji jest tworzenie kultury opartej na prawdzie, prawości, odpowiedzialności i przedsiębiorczości poprzez tworzenie programów kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również pracę na rzecz wdrażania odpowiednich rozwiązań systemowych.

Who we are

Foundation Board President

Magdalena Ziętek-Wielomska

Publicist, deputy editor-in-chief of the scientific journal „Pro Fide Rege et Lege” and online monthly magazine „Nowoczesna Myśl Narodowa”– eng. Modern National Thought. Interested in societal steering, cybernetics and philosophy. Promotes independent thinking.

Foundation Board Memeber

Prof. Adam Wielomski

University Professor, editor-in-chief of the scientific journal „Pro Fide Rege et Lege”, journalist of the konserwatyzm.pl website and online monthly magazine „Nowoczesna Myśl Narodowa”– eng. Modern National Thought. Graduated in political science, specializes in the history of political thought, the theory of the state and politics, and the history of the theory of international relations. Youtuber and ideological-political journalist. In love with the civilizations-political tradition of the Roman world, especially France.

 

Donations

The culture of the good life is a culture of abundance.
Abundance created by enterprising and creative persons who want to share results of their work.

We want to find entrepreneurs who will support us with their knowledge and skills, as well as financially or materially
We also count on all persons, whos is close to hearts the idea of ​​”Good Life” and they would like to help us to spread this concept.

We are waiting for suggestions!
The easiest way is to making payments

to the foundation’s bank account.

Thank you very much.

PL79160014621841495000000001

SWIFT: PPABPLPK

Contact

INSTYTUT BADAWCZY PRO VITA BONA

Scroll to Top