Nasza misja

Dobre życie to życie zgodne z naturą człowieka.

Nasza misja

Dobre życie to życie zgodne z naturą człowieka.

Misja

Misją fundacji jest budowanie kultury
dobrego życia i przedsiębiorczości wśród dzieci,
młodzieży, a także ich rodziców.

Nazwa

Nazwa fundacji – Instytut Badawczy Pro vita bona –
- nawiązuje do klasycznej koncepcji dobrego życia.

Idea

Dobre życie to ideał życia prawdziwie ludzkiego. Ideał ten zakłada, że człowiek do swojego pełnego rozwoju potrzebuje wiedzy i wolności. Wiedzy, aby poznawać swoją naturę.
Wolności, aby móc tak pokierować samym sobą oraz ukształtować swoje otoczenie, by było zgodne z jego naturą.

Cel

Celem Fundacji jest propagowanie wiedzy o naturze człowieka,
o tkwiącym w nas potencjale, o naszych możliwościach. Celem Fundacji jest pokazywanie warunków, które muszą zostać spełnione, żeby ten potencjał się zaktualizował.

Podsumowując

Jednym słowem: celem Fundacji jest tworzenie kultury opartej na prawdzie, prawości, odpowiedzialności i przedsiębiorczości poprzez tworzenie programów kształcenia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, jak również pracę na rzecz wdrażania odpowiednich rozwiązań systemowych.

Misja

Misją fundacji jest budowanie kultury
dobrego życia i przedsiębiorczości wśród dzieci, młodzieży, a także ich rodziców.

Nazwa

Nazwa fundacji – Instytut Badawczy Pro vita bona – nawiązuje do klasycznej koncepcji dobrego życia.

Idea

Dobre życie to ideał życia prawdziwie ludzkiego. Ideał ten zakłada, że człowiek do swojego pełnego rozwoju potrzebuje wiedzy i wolności. Wiedzy, aby poznawać swoją naturę. Wolności, aby móc tak pokierować samym sobą oraz ukształtować swoje otoczenie, by było zgodne z jego naturą.

Cel

Celem Fundacji jest propagowanie wiedzy o naturze człowieka, o tkwiącym w nas potencjale, o naszych możliwościach. Celem Fundacji jest pokazywanie warunków, które muszą zostać spełnione, żeby ten potencjał się zaktualizował.

Podsumowując

Jednym słowem: celem Fundacji jest tworzenie kultury opartej na prawdzie, prawości, odpowiedzialności i przedsiębiorczości poprzez tworzenie programów kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również pracę na rzecz wdrażania odpowiednich rozwiązań systemowych.

Scroll to Top